duimen-omhoog

In IJmuiden moet op korte termijn een kledingbank komen. En als het aan initiatiefnemer Magda van Kuijeren ligt ook een huisraadbank en een speelgoedbank. In omliggende gemeentes zijn die wel al te vinden. Veel waardevolle contacten zijn al gelegd. Naar een goede coördinator hiervoor wordt nog gezocht. Het streven is om samen te werken met andere organisaties in Velsen.

Tijdens haar werk voor de Voedselbank Velsen en het Noodfonds Velsen (twee van haar eerdere initiatieven) zag zij grote behoefte aan meer dan voedsel alleen. Vooral bij gezinnen met kinderen die leven onder het bestaansminimum. Armoede heeft grote gevolgen voor kinderen en leidt tot sociaal isolement blijkt uit onderzoek. Er is vaak gebrek aan goederen die op en andere moment soms elders in Velsen gratis 2e hands worden aangeboden aan b.v. Noppes of op Facebook of die als afval verdwijnen. Coördinatie en samenwerking om vraag en aanbod te stroomlijnen voor deze kwetsbare doelgroep zijn daarom wenselijk. Veel organisaties en personen zijn hiertoe al benaderd. Er hangt veel welwillendheid in de lucht en er zijn al veel openingen te zien. Ook hulpverleners juichen het plan toe. Een concept ligt klaar maar een goede coördinator hierbij is nog niet gevonden. Ook andere vrijwilligers zullen in later stadium nodig zijn. Geïnteresseerden die meer informatie willen of een positieve bijdrage denken te kunnen leveren, kunnen reageren via het contactformulier op deze site. Wacht u nog even met  goederenaanbod en aanvraag tot nader order!kind-in-berg

In 2013 deed de Kinderombudsman onderzoek en aanbevelingen aan gemeenten ter bestrijding van kinderarmoede. Verstrekking van vouchers voor een set winter- en zomerkleren was een van de adviezen. In Velsen is dat helaas nog niet ingevoerd. Dit jaar waren er over het kledingbankplan gesprekken met wethouder te Beest en Verkaik. En vrij recent met vertegenwoordigers van drie politieke partijen. LGV, PvdA en Velsen Lokaal toonden hun belangstelling. Bij die bijeenkomst waren ook representanten van de Voedselbank Velsen, Lionsclub Velsen en  Bibliotheek Velsen aanwezig. Dat laatste gesprek kreeg al snel een breder sociaal-maatschappelijk karakter. De bedoeling is dat onderwerpen op dit gebied een podium krijgen in een te vormen Denktank met meerdere, mogelijk wisselende, organisaties uit Velsen.

Wat het eerstgenoemde 2e hands-concept betreft is er dus al veel betrokkenheid en bereidheid tot hulp gevonden. Daarnaast is de hoop er op gevestigd dat de Gemeente Velsen het project gaat zien als een mooi aanbod en hulp bij haar zorgtaak en daarom mede regie neemt. Het is niet alleen een mooie kans voor de doelgroep, maar ook een prachtig aanbod aan de gemeente om er samen voor zorgen dat mensen onder het sociaal minimum voor zo laag mogelijke kosten toch redelijk worden ingericht. Een alles omvattende naam voor het plan is er ook al: “Van overbodig naar hard nodig!”

Advertenties